U80

Plata krūšu josta


U80 platā krūšu josta palīdz uzturēt pareizu ķermeņa pozu, kas nodrošina optimālu stabilitāti un prasa minimālu muskuļu piepūli, lai noturētu ķermeni taisni. Otrkārt, tas veicina arī optimālu iekšējo orgānu novietojumu.

* Iespçjas un funkcijas var atðíirties atkarîbâ no konkrçtâs valsts. Vermeiren patur tiesîbas veikt tehniskas izmaiòas.
NEOFLEX U80

.


Vermeiren© 2020 Vermeiren Group
RPR Antwerp 0427 753 964

Vermeiren on youtube
Vermeiren on linked in